Een advocaat is iemand om eerder te zien ...
om problemen erna te voorkomen

 

Erelonen

De erelonen dekken de prestaties en taken van de advocaat (consultaties, telefoongesprekken, studie van het dossier, vertegenwoordiging van de cliënt in de procedures, juridisch opzoekwerk, redactie van conclusies, …)

Ze worden berekend volgens de deontologische regels van de orde van advocaten van de balie van Brussel.

Het is zeer moeilijk of zelfs onmogelijk om de kost van een tussenkomst 100% nauwkeurig te berekenen.

Daarom biedt ons advocatenkantoor de klant in alle transparantie duidelijke en nauwkeurige informatie over de berekeningswijze van de kosten en erelonen.

Er kunnen verschillende berekeningsmethodes worden overeengekomen: uurtarief, forfait, abonnement, percentage, rekening houdend met het resultaat, om zo goed mogelijk te beantwoorden aan de behoeften van de cliënt.

Aarzel niet om ons te contacteren over de berekeningswijze van onze kosten en erelonen.